Zwemmen

Leer uw kind zwemmen in de Ekerse zwemschool

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen bij de zwemschool terecht voor watergewenning en zwemles in het zwembad De Schinde. De Ekerse Zwemschool biedt een degelijke watergewen­ning en zweminitiatie. Bewegen in het water is de rode draad in de zwemschool. Door speelse, doelgerichte oefeningen onder leiding van gediplomeerde zwemlesgevers en deskundigen ontwikkelen de kinderen voldoende vaardigheden om verder te kunnen in de zwemclub.

In deze cursus kiezen we voor het aanleren van crawl en rugcrawl als primaire zwemslagen. Deze stijlen leunen het dichtst aan bij het natuurlijke bewegingspatroon van kinderen.

Modules

De kinderen doorlopen 4 stappen binnen de zwemschool met duidelijk omschreven eindtermen. Deze termen sluiten aan bij de nieuwe zwembrevetten die geïntroduceerd zijn in ondersteuning van de nieuwe leerlijn. Het kind moet alle eindtermen halen alvorens het over mag naar een volgende stap.

  1. Zeehonden - Eindtermen brevet zeehond
  2. Otters - Eindtermen brevet otter
  3. Orca’s - Eindtermen brevet orca
  4. Afstandszwemmen - 50 meter crawl & rugcrawl volgens de voorgeschreven regels van het ISB.

Alle nieuwe zwemmers starten in de module zeehond en moet de 4 modules volledig doorlopen.

Praktisch

Er wordt tweemaal per week 45 minuten gezwommen, namelijk op donderdagavond en op zaterdagochtend. De vroege groep (groep 1) start op donderdag om 17:00 en zaterdag om 08:30. De late groep (groep 2) start telkens 45 minuten later.

Lessen gaan door in het stedelijk zwembad De Schinde (Oorderseweg 83; 2180 Ekeren).

Er zijn vier instapmomenten voor nieuwe zwemmers: september, november, januari en maart. Bij elk instapmoment start er een nieuwe reeks van 14 lessen. Er zijn dus 56 lessen over het ganse jaar.

Inschrijven doet u via de inschrijvingspagina van deze website(bovenaan rechts). Een week voor de start van een nieuwe lessenreeks zal u gecontacteerd worden met verdere praktische informatie en een uitnodiging tot betaling van het lesgeld. Er is een maximaal aantal beschikbare plaatsen per startmoment - afhankelijk van het aantal kinderen dat overgaat naar de volgende module en de capaciteit van het zwembad. De beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van de registratie van de inschrijving in onze database. Kinderen die niet kunnen starten tijdens het eerst volgend startmoment, krijgen voorrang daarop volgend startmoment ten opzichte van nieuwe inschrijvingen.

Een inschrijving is pas definitief na het ontvangen van onze bevestigingsmail en het voldoen van het inschrijvingsgeld. Het lesgeld moet gestort worden op rekeningnummer BE86 3631 4613 1550 op naam van Quality Coaching VZW. U vermeldt duidelijk als referentie "EZS - Voornaam + Naam van het kind". Het lesgeld moet door ons ontvangen zijn ten laatste bij de aanvang van de tweede les. Zo niet riskeert u dat uw kind niet verder mag deelnemen.

Tweemaal per jaar zal u gecontacteerd worden voor een korte tevredenheidsenquete. Wij hopen op deze manier onze zwemlessen nog kwalitatief beter te maken.

Voor meer details aangaande prijzen, locaties, lesdagen, etc. verwijzen we u graag verder naar onze activiteitenkalender

Terugbetaling mutualiteiten

De meeste mutualiteiten zullen een gedeeltelijke terugbetaling doen van het lesgeld. U kan hiervoor een attest bekomen bij de lokale coordinatoren. Uiteraard kan dit echter enkel na betaling van het lesgeld.

VT-statuut

Indien u geniet van een statuut met verhoogde tegemoetkoming, betaalt u slechts 30% van het lesgeld. Om deze korting te bekomen moet u tijdens het invullen van het inschrijvingsformulier het nummer van uw A-kaart ingeven in het daarvoor voorzien veld.

OPGELET: uw VT-statuut moet reeds actief geregistreerd staan op uw A-kaart om van de korting te kunnen genieten. Een aanvraag hebben lopen is dus niet voldoende.

Meer informatie aangaande het VT-statuut kan u hier vinden.

De verschillende actoren in de zwemwereld hebben zich de laatste jaren rond de tafel gezet met de bedoeling om de aangeboden zwemmethodes in Vlaanderen op een gelijke lijn te krijgen. De doelstelling is om deze nieuwe zwemlijn vanaf 2015 in de praktijk te gebruiken.

Ook Quality Coaching wil de nieuwe zwemlijn zo snel mogelijk hanteren. Vanuit die optiek werd reeds een opleiding gevolgd over de nieuwe zwemlijn zodat we deze nieuwe visie zo snel mogelijk kunnen integreren in onze privelessen als ook in de zwemscholen die wij ondersteunen.

De nieuwe leerlijn is niet zozeer een verandering in oefenstof als wel een verandering in methodiek. Wat er vooral wijzigt is dat er een duidelijkere structuur, methode en stappenplan zit achter de te geven oefenstof. Daarnaast kijkt de nieuwe zwemlijn eerst naar zelfredzaamheid in water alvorens er echt wordt gewerkt aan het aanleren van een zwemslag.

Waar men vroeger van watergewenning rechtstreeks overging naar leren zwemmen, gaat men nu van watergewenning over leren overleven naar leren zwemmen. Dit is ook duidelijk merkbaar in de te behalen brevetten. Zo heeft men, naast de gebruikelijke brevetten voor het afstandszwemmen, een heel aantal brevetten geïntroduceerd om de kinderen stap voor stap "waterveilig" te maken.

Voor meer informatie aangaande de nieuwe zwemlijn verwijzen we u graag door naar enkele interessante websites:

ISB VZW - nieuwe zwemleerlijn
Baan Vier
Fred Brevet

Erkende lesgevers

Quality Coaching voldoet aan de verstrengde maatregelen die de stad antwerpen heeft opgelegd voor personen en organisaties die privaat zwemles willen aanbieden in haar zwembaden. Het belangrijkste aspect hierbij is ongetwijfeld dat al onze lesgevers ook de nodige diploma's kunnen voorleggen die hun bekwaamheid als lesgever kunnen staven.

Private zwemlessen

U betaalt steeds voor een reeks van 10 lessen. Elke les duurt 30 minuten. U kan hierbij kiezen uit 2 formules: individuele begeleiding (een lesgever voor uw kind alleen) of duo-les (uw kind krijgt samen met een ander kind les).

Jaarlijks voorzien we 3 startmomenten (Jan / Apr / Sep).

Praktische afspraken voor onze zwemlessen kan u alvast in dit document vinden.

Bij afwezigheid wegens ziekte graag een doktersattest. Mits het voorleggen van dit bewijs, zal de gemiste les op een andere moment worden ingepland in samenspraak met de lesgever. Indien dit niet mogelijk is, wordt de les terugbetaald. Andere redenen voor afwezigheid zoals schooluitstappen e.d. worden niet terugbetaald.

Groepslessen schoolslag

Naast onze privé zwemlessen bieden we op zaterdagochtend in Ekeren van 10:00 tot 10:45 ook groepslessen schoolslag aan.

Jaarlijks voorzien we twee startmomenten (Jan / Sep)

Praktische informatie

Registreren doet u via het inschrijvingsformulier zwemmen (bovenaan rechts). Na registratie zal onze coördinator met u contact opnemen voor de verdere praktische invulling van de lessenreeks.

Voor meer details aangaande prijzen, locaties, lesdagen, etc. verwijzen we u graag verder naar onze activiteitenkalender

U kan van verschillende ziekenfondsen een tegemoetkoming krijgen voor onze zwemlessen, wij vullen de formulieren graag voor u in.

Voor meer informatie, mag u steeds contact opnemen met onze zwemcoördinator Stanley Theys via email ( stanley.theys@quality-coaching.be) of telefonisch (0492/98.64.61).