Bewegingschool

Bewegingsschool

Geen sport zonder een goede motoriek. Onafhankelijk van welke sport uw persoonlijke voorsprong draagt, een goede motoriek is onontbeerlijk om die sport naar behoren te kunnen uitoefenen. Zaken zoals basisbewegingen, ritme, oog-hand-voet coordinatie,... moet men onder de knie hebben alvorens men verder sporttechnisch kan specialiseren. Het is tevens de basis van een gezonde fysieke paraatheid.

Bij Quality Coaching beseffen we het belang van een breed pallet aan bewegingsvaardigheden. Wij hebben daarom ook van bij het begin ingezet in een gedreven bewegingsscholing. Zo zijn we al van bij de oprichting een Multimove erkende organisatie met ondertussen meer dan 15 VTS-gecertificeerde Multimove-begeleiders. Daarnaast hebben we mensen die zich verder gespecialiseerd hebben als fitness physical coach, MultiSkillZ-coach en Bodymap-coach. Op die manier zijn we goed geplaatst om bewegingsschool te kunnen aanbieden aan sporters van alle leeftijden.

Quality Coaching ondersteunt momenteel verschillende scholen, sportclubs, gemeentelijke sportdiensten en bedrijven in hun aanbod fitness & motoriek. Hebt u een vraag of wenst u zelf ondersteuning voor uw eigen lessenreeks? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via beweeg@quality-coaching.be. We gaan dan samen met u op zoek naar de juiste invulling binnen uw budget.

Multi-move

Zoals reeds hierboven aangegeven is Quality Coaching een Multimove erkende organisatie. Op deze erkenning die tweejaarlijks wordt uitgereikt door sport Vlaanderen zijn we terecht fier.

Maar wat is nu juist Multimove? Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Bijkomende informatie kan u bekomen in de infobrochure van Multi-move.

Een voorproevertje

www.multimove.be

www.multiskillz.com

www.bodymap.be