Quality Coaching

Your partner in player development

Nu inschrijven »

Wat doen we?

Quality Coaching wil een toegevoegde waarde zijn in de begeleiding en opleiding van sporters. We willen ons onderscheiden van andere sportscholen niet door het wiel heruit te vinden, maar door de bestaande, succesvolle methodes zelf goed onder de knie te hebben en deze te integreren in onze eigen trainingswijze. Met dit in het achterhoofd, blijven we onszelf bijscholen en blijven we op zoek naar nieuwe concepten om onze opleiding nog waardevoller te maken naar onze clubs, begeleiders en sporters toe.

Quality Coaching 'does exactly what it says on the tin': de kwaliteit die we aanbieden aan de sportorganisaties waar we mee werken, als ook naar de sporters die we begeleiden, is onze belangrijkste bekomernis. Het is onze doel om een echt kwaliteitslabel te zijn. Dit doen we door de juiste coaches aan te trekken, door met de juiste partners samen te werken en door kwaliteitsvol materiaal te gebruiken. Daarnaast willen we ook een verbinding zijn tussen onze partners en onze klanten (de clubs of spelers) indien dit kan leiden tot een win-win situatie.

Ontstaan

Quality Coaching werd opgericht in 2011 door Bjorn Stilten als een product van zijn passie voor het voetbal. De doelstelling was simpel: clubs, organisaties en individuele sporters helpen om zo professioneel mogelijk te werken tegen een aanvaardbare prijs. Na drie jaar activiteit, was het tijd voor een upgrade en Bjorn ging op zoek naar enkele zielsverwanten die net als hijzelf gebeten zijn door (voetbal)sport.

Vanaf April 2014 zette Quality Coaching een nieuwe stap voorwaarts. Jerry Jennes en Peter Janssens werden volwaardige vennoten. En hoewel voetbal een belangrijke pilaar binnen onze activiteiten bleef, werd de blik verruimd naar andere sporten. Lessen Multimove en zwemmen werden immers aan de portfolio toegevoegd. Ook de lijst met kwaliteitsvolle trainers en coaches werd steeds groter.

De organisatie zelf bleef gegroeid en evolueren. Nieuwe activiteiten en sporttakken werden opgenomen. Ook ons coördinatorteam is verder uitgebouwd met bijkomend jong geweld.

We blijven evolueren

Sinds de start in 2011 is er veel veranderd. Om een goede bedrijfsstructuur te kunnen behouden, werd in januari 2019 besloten om Quality Coaching op te splitsen. Zo zal Quality Coaching zich toeleggen op zijn kerntaak: namelijk het ondersteunen van locale overheden, sportclubs en andere verenigingen bij het invullen van hun sportactiviteiten. Daarnaast werd de VZW Sports Coaching opgericht waarbinnen alle activiteiten gebundeld worden die aangeboden worden aan particulieren. Een derde VZW, Physical Coaching werd opgericht om talentvolle jongeren en (semi-)professionele atleten fysiek te begeleiden om binnen hun sporttak maximaal te presteren.

Om deze stap voor de organisatie vlot te laten verlopen werden er twee nieuwe vennoten aangetrokken: Tom Boutmans zal voortaan voorzitter zijn van de VZW's Quality Coaching en Sports Coaching. Niels van Werde is dan weer voorzitter van de VZW Physical Coaching.Zowel Tom als Niels brengen enorm veel (vak)kennis met zich mee.