Nieuwe zwemlijn

De verschillende actoren in de zwemwereld hebben zich de laatste jaren rond de tafel gezet met de bedoeling om de aangeboden zwemmethodes in Vlaanderen op een gelijke lijn te krijgen. De doelstelling is om deze nieuwe zwemlijn vanaf 2015 in de praktijk te gebruiken.

Ook Quality Coaching wil de nieuwe zwemlijn zo snel mogelijk hanteren. Vanuit die optiek werd reeds een opleiding gevolgd over de nieuwe zwemlijn zodat we deze nieuwe visie zo snel mogelijk kunnen integreren in onze privelessen als ook in de zwemscholen die wij ondersteunen.

De nieuwe leerlijn is niet zozeer een verandering in oefenstof als wel een verandering in methodiek. Wat er vooral wijzigt is dat er een duidelijkere structuur, methode en stappenplan zit achter de te geven oefenstof. Daarnaast kijkt de nieuwe zwemlijn eerst naar zelfredzaamheid in water alvorens er echt wordt gewerkt aan het aanleren van een zwemslag.

Waar men vroeger van watergewenning rechtstreeks overging naar leren zwemmen, gaat men nu van watergewenning over leren overleven naar leren zwemmen. Dit is ook duidelijk merkbaar in de te behalen brevetten. Zo heeft men, naast de gebruikelijke brevetten voor het afstandszwemmen, een heel aantal brevetten geïntroduceerd om de kinderen stap voor stap "waterveilig" te maken.

Voor meer informatie aangaande de nieuwe zwemlijn verwijzen we u graag door naar enkele interessante websites:

ISB VZW - nieuwe zwemleerlijn
Baan Vier
Fred Brevet

Quality Coaching - Sint Bavostraat 93, 2610 Wilrijk - info@quality-coaching.be - 03/297.25.78